Uppföljning av Filter #36 Utan min dotter

 Filter #36 Utan min dotter

”I Filter #36 publicerade vi ett långt reportage om den ifrågasatta diagnosen Shaken Baby Syndrome (»Utan min dotter«). Diagnosen bygger på att förekomsten av tre specifika skador på spädbarn menas betyda att de misshandlats. Trots att det finns mycket forskning som tyder på att de här skadorna kan uppkomma på andra sätt har flera, framför allt fäder, dömts till fängelsestraff för att ha skadat sina barn.”

http://magasinetfilter.se/uppfoljning/2014

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.