Shaken baby syndrome / AHT – Läs Högsta domstolens prejudicerande dom

Shaken baby syndrome / AHT – Läs Högsta domstolens prejudicerande dom:
B 3438-12
”För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för. Samtidigt måste det vara i praktiken uteslutet att det finns någon annan tänkbar förklaring till skadorna.”

Hela domen finner ni här:
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2014/2014-10-16%20B%203438-12%20Dom.pdf

Lyssna även på Studio Ett i Sveriges Radio:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5992644

Hör inslagen:
Pappan som kämpar för upprättelse efter att ha blivit dömd till 4 års fängelse.

Åklagarmyndighetens rättschef Lars Werkström om domen.

Hör även läkarna Lina Davidsson och Steven Lucas ge sin syn på saken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.