SBU utreder ”Shaken baby syndrome”

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska tillsammans med Statens medicinsk-etiska råd (SMER) utreda diagnosen Shaken baby syndrom. Bakgrunden är att diagnosen blir allt mer ifrågasatt och att farhågor finns om att oskyldiga föräldrar döms till långa fängelsestraff. Ordförande i SBU, Kjell Asplund, säger till DN att tolkningarna är så olika att man måste gå tillbaka och granska källmaterialet.

SBU skriver i sitt pressmeddelande att ”Eftersom det är angeläget att ingripa mot och förebygga barnmisshandel så är det viktigt att personer som misshandlat ett barn också blir dömda. Men det är också viktigt att man inte dömer personer som är oskyldiga. En del i problematiken är att skadorna på barnet eventuellt också kan uppkomma efter till exempel en besvärlig förlossning eller en fallolycka. Av flera skäl är det därför avgörande att diagnosen ”skakvåld” eller ”shaken baby syndrom” kan fastställas så korrekt som möjligt och att det går att skilja den från skador som uppkommit på annat sätt.”

RFFR anser att detta är ett efterlängtat och stort steg i rätt riktning. Vår förhoppning är att utredningen görs objektivt och med vetenskaplig metodik. Kunskapen om evidens för spädbarnsmisshandel har fram tills nu burits upp av ett fåtal, men starkt engagerade individer inom landstingen. När kunskapen dessutom förs fram i förenklade, tvärsäkra och moraliskt uppbyggda resonemang råder inte längre något tvivel. Risken för att oskylda föräldrar döms och får barnen fosterhemsplacerade är därför överhängande. 

Läs SBU:s pressrelease 

DN, 2013-03-12, Expertgrupp ska utreda skakvåld

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.