Quick, incest & skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser – Seminarium

Quick, incest & skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Dag: 1/7 2015 09:00 – 10:30
Evenemangskategori: Seminarium

Beskrivning av evenemangetDet är inte ovanligt att läkare eller psykologer inkallas som sakkunniga för att medverka till bevisningen i brottmål. Vilka problem kan uppstå när medicinska experter medverkar i rätten? Vilka lärdomar kan vi dra av Bergwallkommissionens rapport, SOU 2015:52?

Utökad beskrivning av evenemangetNågra exempel på detta som fått stor uppmärksamhet är rättsprocesser om sexuella övergrepp på barn, de så kallade Sture Bergwall-målen samt skakvåld mot barn.

Mer info: http://almedalen.prod3.imcms.net/31199

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.