Pressmeddelande efter meddelad dom i Svea Hovrätt – mål B 269-14

Pressmeddelandet som pdf

Pressmeddelande efter meddelad dom i Svea Hovrätt – mål B 269-14
Nu har den friande domen för Erik kommit. Erik har suttit i fängelse i fyra år för att barnläkarna vid Karolinska Sjukhusets barnskyddsteam feldiagnosticerade hans dotter med skakvåld, så kallad Shaken Baby Syndrome (SBS). Men nya läkarutredningar visade att det inte fanns någon grund för en misshandelsdiagnos, utan att det handlade om bland annat resultat av en riskförlossning. Den friande domen, resultatet av en lång resningsprocess, är en seger för rättvisan och en signal om att samhället kan göra rättelser när någonting har blivit fel.
Det inträffade visar också hur förödande det kan bli när felaktiga läkardiagnoser får ersätta rimlig rättslig prövning. Den friande domen kan aldrig ge Erik tiden åter, den tid han skulle ha tillbringat med sina barn. De har förlorat många år av vardagsliv med sin pappa. Hans son fick komma åter till sin mamma medan deras lilla dotter placerades i ett familjehem för en ”uppväxtplacering”. Vi utgår från att den friande domen innebär att dottern, 7 år, så småningom kan flytta åter till sin mamma och bror och få lära känna sin pappa.

Inom Riksförbundet för Familjers Rättigheter, RFFR, gläds vi över att ödeläggandet av familjer på grund av felaktiga läkardiagnoser äntligen kan få ett slut. Samtidigt har vi ett allt mer uppmärksammat problem i samhället med många barn som på grund av feldiagnoser blivit placerade för livet i familjehem. Detta innebär en otrygg framtid för barnen med en identitet och historia som barn som blivit placerade på grund av misstag – på grund av feldiagnos .

Vi vill därför vädja till domstolar och socialtjänster runt om i landet att besinna sig och istället för att kvarhålla dessa barn i familjehem ge dem en trygg återslussning till sina föräldrar.

Vi vill framhålla behovet av en nationell kommission för detta så som vi har framfört i GP (2014-11-10) tillsammans med advokat Peter Althin, tidigare generaldirektören för folkhälsoinstitutet Gunnar Ågren samt biskop emeritus Lennart Koskinen – representant i Regeringens värdegrundsdelegation.

 

Jonas Segersam, Ordförande RFFR
Tel 0767-133343, e-post: jonas.segersam@gmail.com

Mats Hellberg, vice ordförande RFFR
Tel 0769-456476, e-post: mats.hellberg2@gmail.com

Hemsida www.rffr.se, samt på Facebook (RFFR)

One thought on “Pressmeddelande efter meddelad dom i Svea Hovrätt – mål B 269-14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.