Debatt i Läkartidningen

Läs de två debattartiklarna i läkartidningen:

Riskperspektiv vid misstänkta skador hos spädbarn

Ett införande av begreppet tillfogad skallskada bör ur försiktighetssynpunkt anstå i väntan på SBU Alert om evidensläget, skriver Ulf Högberg i en kommentar till en av artiklarna i Läkartidningens Special: Barn som far illa (LT 47/2014).

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/12/Riskperspektiv-vid-misstankta-skador-hos-spadbarn/

Diagnostik av barnmisshandel måste vara evidensbaserad

Till dess att SBU lägger fram sin rapport bör evidensläget betraktas som oklart både för tillfogad skallskada och för ockulta frakturer hos de minsta barnen. En barnmisshandelsdiagnos har alltför vittgående konsekvenser för att kunna vila på enkla tumregler härledda från cirkelbevisning och »stenvändande« begränsat till uteslutande av kliniskt uppenbara differentialdiagnoser, skriver Ingemar Thiblin.

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/12/Aven-barnmisshandelsdiagnostik-maste-vara-evidensbaserad/

Och artikeln de debatterar kan du läsa här: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2014/11/Skador-av-vald-hos-sma-barn–tecken-handlaggning-och-diagnostik/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.