Om föreningen

Riksförbundet För Familjers Rättigheter (RFFR) är en förening för alla dem som vill vara med och kämpa för familjers rättigheter, där rätten att kunna behålla familjebanden är en av de viktigaste.

RFFR:s målsättning

1. RFFR anser att alla barn har rätt till sitt ursprung. Det finns en betydelsefull samhörighet mellan biologiska släktingar, som skall beaktas i all socialverksamhet.

2. RFFR skall verka för barns och föräldrars gemensamma rätt till varandra och till övriga släktingar

3. RFFR skall, utifrån barnets perspektiv, tillvarata familjers intressen i samband om hot omhändertagande eller då barn omhändertas för samhällsvård

4. RFFR skall ge stöd och råd till familjer i situationer, där barn riskerar att förlora eller redan har förlorat den ena eller båda föräldrarnas släktled, exempelvis vid tvister, skilsmässor eller adoptioner

5. RFFR skall verka för rättssäkerhet vid samhällsingripanden och för att alternativ till separation av barn och föräldrar tas fram. I de fall då en separation är oundviklig skall den ske på ett sådant sätt att respekten för både barn och föräldrar upprätthålls

6. RFFR anser att en separation som samhällsåtgärd i de flesta fall skall vara temporär

7. RFFR anser att, i de fall där en långsiktig separation föreslås, det är av högsta vikt att barns behov av naturlig umgängesrätt med ursprungssläkten tillgodoses

8. RFFR skall genom opinionsbildning verka för förbättringar i samhällsmiljön, så att familjeansvaret underlättas

9. RFFR är partipolitiskt och religiöst obundet