Typfall Prematuritet och D-vitaminbrist

När föräldrarna kommer med det sjuka spädbarnet och syskonen till akuten och en läkare beslutar om anmälan om misshandel enligt MIO:s kompendium som finns på alla barnakuter, då tas barnen omgående av sociala myndigheter och föräldrarna placeras lika omgående i varsitt häkte. Vid de separata polisförhören berättar bägge föräldrarna i häktet samma historia; de kommer in för att deras spädbarn är dåligt och behöver vård.

Vi påstår att det är osannolikt att en förälder skulle skydda den andre föräldern om den sett honom/henne misshandla sitt nyfödda spädbarn. Lika osannolikt är att föräldrarna skulle ha tid eller förmåga till att prata ihop sig om en påhittad historia innan häktet. Likväl fortgår skakvåldsutredningen.

Prematurer är en starkt överrepresenterad typ av fall. Nästan hälften av de som kontaktar oss och som MIO-gruppen anklagar för skakvåld är nämligen föräldrar med för tidigt födda barn med eller utan D-vitaminbrist. MIO:s misshandelsdiagnoser leder oftast inte till fällande misshandeldomar men barnen tas enligt LVU till fosterhem.

Typfall prematuritet och D-vitaminbrist

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.