Typfall Medfödd D-vitaminbrist, rakit

Ett par fick sitt första gemensamma barn. Tre barn på mammans sida fanns sedan tidigare i familjen. Efter att Mio-gruppen och sociala myndigheter kom in i bilden med felaktiga anklagelser om ’shaken baby’ var inget sig likt. De fyra barnen placerades ut på fyra olika fosterhem. Den biologiska pappan till de äldre barnen nekades att ta hand om dem. Det är som strävan från myndigheten sida varit att, till varje pris,  upplösa  familjen.  Syskonskaran förlorade anknytning till föräldrar och till varandra.

MIO-gruppens teori är att shaken baby drabbar en normal förälder som en blixt från en klar himmel och en okontrollerbar handling uppkommer då en nyfödd skriker och behovet att skaka blir övermäktigt.

Vi är övertygade om, efter vår fullständiga utredning, att anklagelserna om shaken baby i själva verket är feldiagnostiserad medfödd D-vitaminbrist. Socialtjänst och rättsväsende har blint litat på Mio-gruppens diagnoser. Mio-gruppen är alltid åklagarens expertvittnen, aldrig advokatens. Att legitimiteten för Mio-gruppens deras ’expertis’ vilar på föräldrar som fällts i rätten går inte att bortse ifrån i en bedömning av deras objektivitet.

Se hela fallbeskrivningen här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.