Frakturer och benskörhet hos nyfödda

Multipla revbensfrakturer talar mot misshandel

Studien visar att om ett barn har mer än 4 revbensfrakturer så skulle den sannolikt ha avlidit om ett trauma eller misshandel ligger bakom. Fler än 4 revbensfrakturer är alltså bevis på skört skelett ofta beroende på D-vitaminbrist eller prematuritets-benskörhet.

Rib fractures in children – A marker of severe trauma
Garcia, MD – 1990


Revbensfrakturer vanligt hos för tidigt födda barn

Lucas-Herald har studerat barn födda för tidigt vecka 23-34. 2% av barnen hade revbensfrakturer när man gick tillbaka och såg på lungröntgenbilder. Frakturerna fanns som bifynd. Bilderna var tagna upp till 8 månader efter födelsen. 53% av barnen med bakre revbensfrakturer hade tydlig osteopati (dålig mineralisering). I inget fall fanns någon misstanke om misshandel.

Prevalence and Characteristics of Rib Fractures in Ex-preterm Infants
Angela Lucas-Herald m.fl. – 2012


Tvillingar riskerar benskörhet

Tvillingar är överrepresenterade i flera grupper med benskörhet hos späda barn. Det gäller barn som i moderlivet varit utsatta för höga magnesiumnivåer, kopparbrist, D-vitaminbrist och med efter födelsen övergående skört skelett, många av dem falska misshandelsfall. Benskörheten sågs upp till 12 månader efter födelsen.  Värt att notera att magnesium finns i läkemedlen Gaviscon som används på gravida mot sur mage och Trandate, blodtrycksmedicin som används på gravida med början till havandeskspsförgiftning.

Overrepresentation of multiple birth pregnancies in young infants with four metabolic bone disorders
M. Miller, T. Ward, A. Stolfi & D. Ayoub – 2014

 

 


Tidig förlossning och andra riskfaktorer ökar risken för frakturer

27 nyfödda barn på ett sjukhus i Wales med frakturer undersöktes innan de lämnat sjukhuset. Ett tydligt samband sågs mellan tidig födsel och risk för frakturer. Vidare sågs att barn behandlade med syrgas, cortison och infektioner hade fler fler frakturer. Totalt hittades 71 frakturer varav 45 på revbenen, 12 på armar, 9 på ben, 4 nyckelben och en på skallen. Författarna varnar för att klassa liknande frakturer som misshandelsorsakade. Barnen i denna studie hade aldrig lämnat sjukhus varför misstanke om misshandel helt kunde uteslutas. På prematurerna upptäcktes ofta frakturerna sent, ibland 4-5 månader efter förlossningen.

Fractures in a tertiary Neonatal Intensive Care Unit in Wales
Dr Christina Wei, MD – 2012


Enbart medicinsk undersökning otillräckligt för att fastställa misshandel

Prof. Barnes, världsledande radiolog, slår fast att det i dagens forskningsläge inte är möjligt att enbart med medicinsk undersökning avgöra om skador uppkommit genom accidental trauma (AT) eller non accidental trauma (NAT). Den medicinska undersökningen, där radiologen ofta fyller en viktig funktion, kan inte ensam avgöra om om skadorna uppkommit genom yttre trauma. Radiologen måste känna till de sjukdomstillstånd som i röntgenbilder och övrig undersökning liknar skador från yttre våld.

Imaging of Nonaccidental Injury and the Mimics
Prof. Patrick D. Barnes – 2011


Kliniska fynd som talar mot misshandel förbises i utredningar 

Studien avser 40 fall av misstänkt barnmisshandel. Barnen var i genomsnitt 3 månader och hade multipla frakturer som inte kunde förklaras. En genomgång av fallen visade att en stor del av barnen hade kliniska och radiologiska fynd för metabolisk bensjukdom som helt förbisågs vid utredningen av barnmisshandel. 59% av barnen och 92 % av mammorna hade D-vitaminbrist. Många barnen med normala nivåer hade fått D-vitamintillkott innan provet hann tas. Barnen hade i snitt 14 frakturer (3-47 st per barn). I genomsnitt hade de 5 CML:er, dvs sprickor nära benets tillväxtzoner vanligt förekommande vid D-vitaminbrist. Alla hade minst en ytterligare fraktur. 33 av 40 barn hade multipla revbensfrakturer.

Evidence of metabolic bone disease in young infants with multiple fractures misdiagnosed as child abuse
David Ayoub, Klinisk radiolog – 2010

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.