D-vitaminbrist under graviditet

D-vitaminbrist hos gravida minskar fostrets förmåga att bilda skelett. Blodprover på nyfödda har visat att barnet har lägre nivåer av D-vitamin än modern. I allvarliga fall talar man om medfödd rakit (congenital rickets). Detta tillstånd av benskörhet kan skapa allvarliga komplikationer vid födseln med risk för frakturer. Ett underutvecklat skallben ökar risken för hjärnskador vid födseln. Även om frakturer snabbt läker efter födseln (D-vitamindroppar ordineras upp till två års ålder), så gäller inte detsamma skador på hjärnan.

Ett känt faktum är att dessa frakturer vid senare undersökningar är svåra att skilja från frakturer från yttre trauma (fallskador, misshandel) vilket per automatik misstänkliggör vårdnadshavare. I Sverige ges D-vitamintillskott till små barn men det finns inga riktlinjer för motsvarande tillskott till gravida.


Låga halter av D-vitamin hos gravida riskfaktor för barnet

En studie på 552 gravida visar direkt samband mellan:

  • D-vitaminnivåer hos gravida och fostrets försörjning av D-vitamin
  • D-vitaminbrist under graviditet och förstorad fontanell hos nyfödda
  • Nyföddas nivåer av D-vitamin och kalcium

Forskarna rekommenderar kosttillskott i form av D-vitamin under graviditeten för att undvika senare komplikationer

Vitamin D status in mothers and their newborns in Iran
Zhila Maghbooli et al, 2007


Direkt samband mellan craniotabes och tillgång till solljus under graviditet

Japanska forskare genomförde 2006 en stor studie för att se vilken roll D-vitamin spelar under graviditeten. Under ett år undersöktes 1120 nyfödda barn för förekomst av craniotabes, ett tillstånd där skallbenet är relativt tunt och mjuk samtidigt som fontanellen är stor. Studien visade att craniotabes var vanligast bland barn födda under våren (mars-april). Bland barnen födda i november var förekomsten lägst. Säsongsvariationerna förklaras av att nivåerna av D-vitamin hos gravida är lägre under årets solfattiga månader. Låga halter utgör en uppenbar risk för craniotabes och andra benskörhetsåkommor hos nyfödda.

Craniotabes in Normal Newborns: The Earliest Sign of Subclinical Vitamin D Deficiency
Junko Yorifuji et al, 2008


Mörkhyade löper större risk att föda barn med medfödd rakit

Under 1990-talet ökade antalet barn med diagnostiserad medfödd rakit i USA, vilket föranledde ett antal forskningsprojekt. En studie visar att mörkhyade mödrar löper större risk för D-vitaminbrist än andra. Studien genomfördes genom att blodprov togs på 494 gravida kvinnor som tillhörde tre etniska grupper. 97 % av afroamerikanerna, 81 % av latinamerikanerna och 67 % av vita kvinnor hade brist. Studien belyser även hur vanligt det är med D-vitaminbrist hos gravida.

Vitamin D Deficiency and Insufficiency is Common during Pregnancy
Johnson et al, 2010


Pakistanis living in Oslo have lower D levels compared with ethnic Norwegians (förkortad titel)
Kristin Holvik, et al, 2007.


Risk för D-vitaminbrist för vissa grupper i Sverige

Nya rekommendationer kan övervägas – optimalt D-vitaminstatus ännu okänt. Mörkhyade barn som inte vistas tillräckligt i solljus bör få D-vitamindroppar upp till fem års ålder.

Läkartidningen.se – Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige
Pia Karlsland Åkeson mfl, 2012


Rakit åter ett vanligt problem i England

Oroväckande siffror från England att inläggningar på sjukhus för rakit hos barn har de högsta siffrorna på 50 år. Främst drabbas barn under 5 år. Ändrade solvanor och att man glömt bort att ge kosttillskott kan bidra. Mörkhyade och asiater står för 2/3 av fallen men det ökar bland ljushyade också.

Hospitalisation for children with rickets in England: a historical perspective
Michael Goldacre m.fl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.