Forskning och kunskap

Syftet med att sprida kunskap om forskning är att hjälpa drabbade familjer som drabbats av felaktiga anklagelser om spädbarnsmisshandel. Tre fall redovisas: medfödd D-vitaminbrist, subdural blödning samt prematuritet och D-vitaminbrist. Dessa tre fall är mycket typiska och beskriver i detalj händelseförloppet från att föräldrar söker vård för sitt nyfödda barn till att barn i familjen fosterhemsplaceras.

Mio-gruppen har i det närmaste monopol inom svensk sjukvård på att ge bedömningar avseende misstänkt spädbarnsmisshandel. Dessa fall är grundligt genomlysta och visar med klarhet att Mio-gruppen inte kan anses vara en tillförlitlig remissinstans.

Forskning och publikationer:

D-vitaminbrist under graviditet
Frakturer hos nyfödda
Shaken baby syndrome (skakvåld)

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.