Bli medlem

Nu kan du visa ditt stöd genom att bli medlem i RFFR!

Det gör du genom att skicka e-post med följande uppgifter till medlem@rffr.se:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Vi är också tacksamma om du skriver varför du vill gå med (själv drabbad, anhörig, bidrar med professionella kunskaper, eller stöder på annat sätt), samt anger ditt yrke.

Medlemsuppgifter och sekretess

Självklart är inte ditt medlemskap offentligt, men i och med att du går med godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen) – uppgifter som vi behandlar med sekretess.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för par.

Genom många medlemmar blir vi starka och kan göra mycket för familjers rättigheter, så du är otroligt betydelsefull!