Uppsalafamilj friade från anklagelser

När föräldrarna sökte vård för sin nyfödda son blev de instället anmälda för barnmisshandel. Istället för en diagnos och vård blev hela familjen placerade på utredningshem i fyra veckor. Nu har åklagaren valt att lägga ner förundersökningen. Föräldrarna bekymrar sig nu för föräldrar som får uppleva tvångsomhändertagande av samma anledning. – Vår familj har fått […]

Stulna liv

En av våra medlemmar upptäckte en blogg av okänd författare. Historien har vi sett åtskilliga gånger förr. Det handlar om ett nyfött barn. Föräldrarna förstår att något är fel men barnet undersöks och inget fel hittas. Senare undersökningar visar att barnet har frakturer, eller är det verkligen frakturer som syns på röntgen? Maskineriet som leds […]

Forskning och typfall nu på hemsidan

Vi på RFFR kommer att lägga ut några typfall som beskriver MIO-gruppens arbete, forskningen som talar mot deras diagnoser och traumat familjer utsätts för. Syftet är drabbade familjer ska kunna hjälpas på vägen. Vi kommer att uppmana alla politiker, läkare, jurister, journalister, sociala myndigheter, präster och övriga berörda att läsa detta. I efterhand ska ingen kunna säga […]

SBU utreder ”Shaken baby syndrome”

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska tillsammans med Statens medicinsk-etiska råd (SMER) utreda diagnosen Shaken baby syndrom. Bakgrunden är att diagnosen blir allt mer ifrågasatt och att farhågor finns om att oskyldiga föräldrar döms till långa fängelsestraff. Ordförande i SBU, Kjell Asplund, säger till DN att tolkningarna är så olika att man måste gå tillbaka […]

RFFR ger barnläkaren Gabriel Otterman svar på tal i DN Debatt

RFFR:s ordförande Jonas Segersam, samt vice ordförande Mats Hellberg, ger barnläkaren Gabriel Otterman svar på tal i DN Debatt. Otterman m.fl. hävdade i en tidigare debattartikel att ”inget talar för att diagnosen shaken baby syndrome sätts alltför frikostigt”. Dessutom gick de till häftigt angrepp mot läkarkollegor vittnat på försvarets sida i svenska rättegångar. Läkarkollegor med […]

Stärk rättssäkerheten för spädbarnsföräldrar!

”Nu döms föräldrar och familjer krossas enbart utifrån läkarintyg – som dessutom saknar vetenskaplig grund”. Detta skriver läkaren Lina Davidsson m.fl. på DN Debatt. I artikeln beskrivs hur den enskilda familjen kan drabbas och efterlyser en stärkt rättsskydd för småbarnsföräldrar. För allmänheten i stort är detta förmodligen ett okänt fenomen, men många inom RFFR känner […]

P1 Kropp och Själ om Shaken Baby Syndrome

”Dagens Kropp & Själ pratar med rättsmedicinare, barnläkare och med den 98-årige Norman Gothkelch som är diagnosens upphovsman, men som numera varnar för att blanda ihop hypoteser och kunskap.” Hela programmet finns tillgängligt på Sveriges Radios hemsida.    

Magasinet Filter – Utan min dotter

Nr 36 av Filter finns nu ute i butikerna. Ett längre reportage har sin utgångspunkt i ett fall där en stockholmsfamilj anklagas för att misshandlat sin nyfödda dotter. Reportern Madelene Engstrand Andersson har gjort ett bra jobb. Dels genom att beskriva familjens trauma men också genom att vidga problembilden till ett samhällsperspektiv. Varje år anklagas nya föräldrar för att misshandlat mycket […]

Hur många barn har omhändertagits och hur många föräldrar har dömts på grund av radiologens felaktiga misshandelsdiagnos?

Varje år beskylls föräldrar för att ha misshandlat sina nyfödda barn. Det handlar ofta om vanliga familjer utan problematisk familjehistorik. Misstanken uppstår först när det spädbarnet av någon anledning röntgas och då små blödningar eller svullnader upptäcks. Dessa fynd kan bara uppstå genom misshandel -har det tidigare hetat- och ett antal föräldrar har därför fått […]

En sida under konstruktion

Den här sidan är under konstruktion – vilket även gäller hela RFFR. Riksföreningen För Familjens Rätt har varit vilande men väcks nu till liv och föreningen behövs verkligen. Initiativtagarna till återfödelsen kommer från flera nätverk som bildats kring familjer som felaktigt anklagats för misshandel av små barn. Vi har erfarit att myndigheter agerar mycket vårdslöst […]